SUPERHULP OP NIEUWJAARSDAG

School is weer gestart in het nieuwe jaar. Alle ouders/verzorgers, die wij gisteren nog niet op school hebben ontmoet: Wij wensen u een gezond en prachtig 2012 toe.

Het nieuwe jaar is traditioneel begonnen met het afsteken van veel vuurwerk. Ook op het schoolplein is het nodige afgestoken. Dat is al voor Oudejaarsdag begonnen en helaas heeft dat wèèr twee buitenlampen en een regenpijp gekost. Er schijnt een groep onbekenden op het schoolplein te zijn geweest, die een vuurtje stookte in de zandbak en veel vuurwerk afstak. Toen de achterbuurman het vuur zag, is hij er op af gestapt en ging de groep er vandoor. Later bleken de lampen en de regenpijp kapot. We doen aangifte!

Op Nieuwjaarsdag hadden we een heel positieve ervaring: Een deel van de kinderen die het vuurwerk de voorgaande dagen had afgestoken kwam ook helpen het schoolplein op te ruimen: Thijs Graaf, Shezan Kassim, Glenn Zijlstra, Lars Schuurman en Peter Walbeek. Daar zijn wij heel blij mee!

Ook waren Karlijn en Chris de Lussanet, Bas Kruk en Marcel Schuurman er om te vegen, rapen en scheppen. Super was het dat we met zo’n grote groep waren. In een uur hadden we het schoolplein weer voor het grootste deel vuurwerkvrij!! Het is heel fijn dat de kinderen daarbij hebben geholpen!!

 

Groep 7/8:

Juf Marjanne van groep 7/8 kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan en dit resulteert in een ziekenhuisopname en een buikoperatie. Dat zal woensdag 11 januari plaatsvinden. Wij wensen haar daarbij veel sterkte en hopen dat zij voorspoedig herstelt! Wij houden u op de hoogte.

Voor ons betekent het dat juf Marjanne voorlopig niet op school zal zijn. Haar lesgevende taken worden op dinsdag, woensdag en donderdag overgenomen door juf Inge Lekkerkerker en vrijdag is juf Marian Hoven in 7/8 (net als op maandag).

Voor de invulling van de taken van juf Inge in groep 1/2 op maandag en in groep 3/4 op woensdag zijn we nog op zoek naar een invaller. Zodra bekend is wie dat wordt, laten we u dat weten.

Wij proberen alles in alle groepen zo normaal mogelijk te laten doorgaan, dat zal misschien soms niet lukken en wij vragen daarvoor uw medewerking en begrip. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met juf Nel.

 

Oud papier:

Afgelopen zaterdag was het de eerste zaterdag van de maand en dat betekent oud papier ophalen. Het was zeer teleurstellend dat er van de zes gezinnen die deze maand verantwoordelijk waren voor deze taak er maar één kwam opdagen! Sommige families waren op vakantie, anderen waren het vergeten.

Ik wil u namens de ouderraad laten weten dat zij rekenen op uw medewerking bij deze taak. Het oud papier levert de school ruim € 1.000,– per jaar op. Daarvan worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd en leesboeken gekocht voor uw kinderen.

Wilt u dus goed in het informatieboekje kijken, wanneer u aan de beurt bent? In de nieuwsbrief die maandelijks op de website wordt geplaatst, worden de namen ook vermeld. Mocht u niet kunnen, is het uw taak een plaatsvervanger te vinden! Wij rekenen op uw inzet!

Omdat het afgelopen weekend andere gezinnen hun hebben overgenomen, zijn de families die eigenlijk aan de beurt waren, nog een keer op andere momenten ingedeeld. Uw oudste zoon of dochter krijgt de nieuwe indeling op papier mee naar huis. Wilt u het bewaren bij het informatieboekje?

 

Namens het team,

juf Nel