Beste ouders/verzorgers,

Het nieuwe jaar staat voor de deur: 2012. Nauwelijks gewend aan 2011, en het is alweer voorbij…. December is de maand van terugblikken en evalueren, januari van vooruitkijken en plannen. Een fris begin, goede voornemens en even rustig aan na alle feestdagen!!

Het team van Durperhonk gaat na een welverdiende vakantie aan de slag en verwelkomt alle leerlingen op maandag 9 januari op school. De eerste dag na de vakantie zal er ’s morgens vanaf 8:20 uur tot 8:45 uur gelegenheid zijn voor u als ouders/verzorgers op school de beste wensen uit te wisselen, onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij hopen u te mogen verwelkomen.

 

Luizencontrole:

Maandag 9 januari zullen onze luizenmoeders de gebruikelijke luizencontrole doen.

 

Vreedzame School:

In deze periode van het schooljaar, tot aan de voorjaarsvakantie, zal “communicatie” het centrale thema zijn bij De Vreedzame School. Er wordt aandacht besteed aan de invloed van misverstanden, het zich kunnen verplaatsen in een ander, actief luisteren en samenvatten. In groep 1/2 wordt dit thema “praten en luisteren” genoemd.

 

Sportinstuif in de kerstvakantie in de buitendorpen

Sportservice Texel organiseert een sportinstuif in Oosterend en in De Koog voor alle kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.

De sportinstuif zal dinsdag 27 december in Oosterend om 10:00 uur losbarsten in sporthal de Bijenkorf  en dit duurt tot 12:00 uur. Op woensdag 4 januari zal er een sportinstuif plaatsvinden van 10:30 tot 12:00 uur in sportzaal De Nikadel in De Koog. Het wordt een gezellige en actieve instuif voor alle kinderen met of zonder beperking. De kinderen kunnen deelnemen aan veel verschillende sporten zoals badminton, volleybal, tumblingbaan (ovb), uni-hockey, hindernisbaan en basketbal. Door middel van deze instuif kunnen de kinderen kennismaken met verschillende vormen van sport.

Aangezien de sportinstuiven plaatsvinden in sportzalen, zijn binnensportschoenen zonder zwarte zolen verplicht!

 

Unihockeytoernooi in kerstvakantie        

In de kerstvakantie, op donderdag 29 december, zal er in de sporthal Ons Genoegen een unihockeytoernooi worden gehouden. Dit toernooi is gratis en voor kinderen uit groep 5, 6, 7, 8 en kinderen van de OSG. Er zal in twee categorieën unihockey gespeeld worden, groep 5 en 6 en de andere categorie is groep 7 en 8 en OSG. Het toernooi begint om 10:00 uur  en het zal duren tot ongeveer 12:00 uur, afhankelijk van aantal deelnemende teams. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld op een veld ter grootte van een volleybalveld. Teams kunnen zich opgeven via de website van Sportservice Texel; www.sportservicetexel.nl. Er kan opgegeven worden tot woensdag 28 december.

Voor meer informatie:

Sportservice Texel

Connie Joling

Emmalaan 51

1791 AT Den Burg

Tel. 0222-322815

Sportservicetexel@texel.com

 

Op tijd beginnen:

Zoals in de nieuwsbrief van november al vermeld stond, beginnen we dagelijks in de groepen 3 t/m 8 met stillezen. Het is de bedoeling dat de leerlingen ’s morgens binnenkomen, de leerkracht een hand geven en vervolgens gaan lezen. Daarom bellen we even voor half negen, zodat we echt om 8:30 uur alle kinderen in de klas hebben, de deur sluiten en kunnen starten. Wilt u ons helpen en zorgen dat uw kind op tijd op school is?

 

Medezeggenschapsraad:

Maandag 16 januari is er een vergadering van de Medezeggenschapsraad. Deze begint om 19:30 uur. U bent als toehoorder van harte welkom bij deze vergadering, die plaatsvindt in de teamkamer van de school. Mocht u bepaalde punten willen inbrengen, kunt u zich wenden tot één van de leden van de MR. Hun namen staan vermeld in het informatieboekje.

 

Studiedag:

Vrijdag 20 januari hebben alle leerlingen vrij, in verband met een studiedag van het team. Deze dag houdt het team zich bezig met het optimaliseren van het leesonderwijs op onze school.

 

OSG Hogeberg:

Op maandag 23 januari vindt op de OSG Hogeberg de informatieavond plaats voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8. De desbetreffende ouders/verzorgers ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

 

Cito-toetsen:

In week 3 en 4 worden de leervorderingen van de leerlingen getoetst met behulp van de methode-onafhankelijke toetsen van Cito. De basisvaardigheden als technisch en begrijpend lezen, spellen en rekenen worden gemeten. De leerlingen krijgen begin februari hun rapport mee, waarin onder andere de resultaten van de toetsen verwerkt zijn, alsmede de resultaten van de methodegebonden toetsen, het “ontwikkelvolgmodel” en de ervaringen van de leerkracht(en). Naar aanleiding van de resultaten en het rapport wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek. Tevens vinden begin februari de kijkmiddagen plaats, waarin u samen met uw kind zijn/haar werk kunt bekijken en bespreken.

 

Playbackshow:

Op zaterdag 7 januari wordt in het Eierlandsche Huis de playbackshow gehouden. Het begint om 19:00 uur. Voor deelname kunt u zich aanmelden tot en met woensdag 4 januari, in het Eierlandsche Huis.

 

Instrumentale Muzikale Vorming:

Met het prachtige concert onder leiding van de muziekleraren, waarin de kinderen van groep 5 hun verworven vaardigheden op de instrumenten aan hun ouders en belangstellenden toonden, werd de eerste periode van IMV afgesloten. De keyboards en tinwhistles worden ingeruild voor djembé’s, gitaren en een drumstel. De IMV-lessen zullen voortaan op maandag plaatsvinden om 11:20 uur. Wilt u er als ouders/verzorgers voor zorgen dat de leerlingen hun instrument dan mee naar school nemen?

 

Vrije inloopochtend bij het CJG (centrum voor jeugd en gezin) in de school
Op Texel heeft het Centrum Jeugd en Gezin 25 inlooppunten verdeeld over alle scholen, het consultatiebureau, peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven. Het CJG is vooral een werkplaats op locatie in plaats van één gebouw op een centrale plaats. Anders gezegd, het CJG is aanspreekpunt voor ouders op de plekken waar zij al komen. Daar kun je een vraag stellen zonder een afspraak te maken. Saskia van Baal en Cecil van Tiel zijn op Texel als schoolmaatschappelijk werker/coördinatoren van het CJG aanspreekbaar. Saskia van Baal is aanwezig op maandag en op donderdag in de OSG De Hogeberg en Cecil van Tiel is regelmatig op een vaste dag op één van de andere locaties tussen 08:00 uur en 11:30 uur aanwezig. Naast de aanwezigheid op de locaties zijn ze ook telefonisch bereikbaar op het nummer 06-82060222 of via de mail info@cjgtexel.nl of via de site www.cjgtexel.nl.

Cecil van Tiel zal donderdag 12 januari aanstaande bij ons op school zijn. U kunt als ouder/verzorger bij hem binnenlopen voor informatie en/of een vraag. Ceciel zit in de ruimte tegenover het grote magazijn.

 

Fancy fair:

Donderdag 23 februari organiseren we de fancy fair op school. De voorbereidingen zijn al begonnen. Het geheel zal in het teken staan van het thema “Sprookjes, mythen en legenden”. We gaan onder andere boeken verkopen,  spelletjes doen en er is een verloting.

Mocht u boeken en/of prijsjes ter beschikking willen stellen, vinden we dat heel fijn. U kunt ze op school afgeven. Alvast hartelijk bedankt.

De opbrengst van de fancy fair zal besteed worden aan de aanschaf van nieuwe bibliotheekboeken. Nadere informatie over de andere activiteiten tijdens de fancy fair volgt. Binnenkort zult u als ouders/verzorgers benaderd worden om op één of andere wijze te helpen. Wij hopen op uw medewering te mogen rekenen!

 

Bezoek in groep 3/4:

Donderdag 19 januari komt Vivianne Neeteson van de Openbare Bibilotheek om 11.00 uur in groep 3/4 de kist “Fabels en sprookjes” introduceren.

 

Rooster overblijfhulp ouders januari 2012 (zie ook informatieboekje)

Ma 9               fam. v/d Voort

Di 10               fam.  Stolk

Do 12              fam. de Lussanet

Ma 16             fam. van Tongelen

Di 17               fam. van Tongelen

Do 19              fam. Bonne

Ma 23             fam. Stolk

Di 24               fam. Roestenberg

Do 26              fam. Bonne

Ma 30             fam. van ’t Noordende

Di 31               fam. van ’t Noordende

Do 1                fam. Bonne

.

Rooster hulpouders oud papier januari 2012 (zaterdag 6 januari 2012)          

fam. Poth                  

fam. Martijn Smit     

fam. Ran

fam. van Houten

fam. de Ridder

fam. v/d Plas

Graag ook het papierhok bij school leeghalen!!!

Van degenen met dikgedrukte naam wordt verwacht dat ze met een auto + aanhanger komen. Verdere informatie kunt u in het informatieboekje lezen.

 

 

Team Durperhonk