Beste ouders/verzorgers,

De maand november is al weer van start gegaan. De klok is teruggezet en dat betekent dat het vroeg donker is. Op school zijn de leerlingen mooie lampionnen aan het knutselen. Vrijdag 11 november vieren we met elkaar het Sint Maartenfeest.

In oktober kwam Dirk-Jan van Heerwaarden, het broertje van Vera gezellig bij juf Netty en juf Inge in de groep, hij is 6 oktober 4 jaar geworden. In november verwelkomen we op school maar liefs vier nieuwe kleuters:

–        Bjorne Dieks. Hij woont nu nog in Oosterend met zijn vader en moeder, maar ze komen in januari op het Keidelplein te wonen.

–        Milan Slik wordt volgende week dinsdag, de 8e november 4 jaar. Hij is het broertje van Romy.

–        Maaike-Zhang Eveleens wordt 16 november 4 jaar en is nu een aantal keer op school om te wennen.

–        Tessa Ran, het zusje van Tijmen wordt 24 november 4 jaar en komt ook gezellig bij ons op school.

Dirk-Jan, Bjorne, Milan, Maaike-Zhang en Tessa, allemaal van harte welkom en wij wensen jullie een mooie en plezierige tijd bij ons op school.

Juf Marjanne van groep 7/8 is de laatste weken een aantal dagen afwezig geweest. Dit is in verband met bezoeken aan het ziekenhuis. Gelukkig is juf Marian steeds bereid haar lesgevende taak over te nemen.

 

Groep 8:

Dinsdagmiddag 8 november en woensdagochtend 9 november heeft groep 8 twee toetsen, de drempeltoets en de NIO, waarvan de gegevens, naast de Cito-gegevens en de bevindingen van de leerkrachten, de overgang van het voortgezet onderwijs bepalen.

De toets van dinsdagmiddag kan iets uitlopen. Dat betekent dat de leerlingen misschien een kwartier later uit school komen. Wilt u daar rekening mee houden?

Het is fijn wanneer de kinderen uitgerust aan de toets beginnen, zodat ze hun beste beentje voor kunnen zetten!

 

Bouwbijeenkomst:

Donderdagmiddag 17 november is er op Schooltij-niveau een bouwbijeenkomst. Dat betekent dat de leerkrachten van 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 en de IB-ers die middag bij elkaar zitten en met elkaar praten en uitwisselen over inhoudelijke onderwerpen.

De kinderen zijn dan om 12.15 uur vrij. De studiedagen en -middagen staan ook vermeld in het informatieboekje. Wanneer u dat niet heeft, kunt u een exemplaar bij juf Nel halen.

Sintemaarten Songfestival

Op 11 november, tijdens Sint Maarten, zingen kinderen de mooiste liedjes aan de deuren. Al deze kinderen worden uitgenodigd hun zangkunsten de dag erna nogmaals te vertonen, maar nu voor een deskundige jury. De hoofdprijs van dit Sintemaarten Songfestival, die open staat voor alle leeftijden, is een waardebon van 25 Euro voor de Ouwe Sunderwinkel in Den Burg.

Het Sintemaarten Songfestival is één van de activiteiten van de “Tesselse Geschiedenisdag” in het gemeentehuis op 12 november. Het songfestival begint om 15.00 uur. De jury bestaat uit Pauline Folkers, directeur van Artex,  Dyo Wassink, o.a. dirigent van het Muziekschool Kamerkoor, en Texels ereburger Harry de Graaf. Deze jury houdt van Texels en apart, iets om bij de keuze van het lied rekening te houden.

Er kan zowel individueel als in groepsvorm worden meegedaan aan het songfestival. Natuurlijk wordt er gezongen met een brandende lampion of uitgeholde biet in de hand. Ook volwassenen zijn expliciet uitgenodigd om mee te dingen naar de door de Ouwe Sunderwinkel beschikbaar gestelde prijs. Van te voren opgeven is noodzakelijk en kan t/m 10 november bij Arthur Oosterbaan via Arthuroosterbaan@ecomare.nl.

 

Vandalisme:

Een minder prettig bericht. In de herfstvakantie hebben vandalen op ons plein vernielingen aangericht. De buitenlampen en een regenpijp waren kapot. De containers waren omgegooid en het hele plein lag bezaaid met glas.

We hebben aangifte gedaan. We hebben de namen van de kinderen die erbij betrokken zouden zijn. Met de MR is afgesproken dat we de ouders van deze leerlingen uitnodigen voor een gesprek.

 

Rooster overblijfhulp ouders november 2011 (zie ook informatieboekje)

 

Ma 31  fam. A. Boon

Di 1     fam. A. Boon

Do 3    fam. v. Heerwaarden

 

Ma 7    fam Knol

Di 8     fam de Ridder

Do 10  fam Douma

 

Ma 14  fam. Knol

Di 15   fam. de Ridder

Do 17  fam. v.Uhm

 

Ma 21  fam v/d Linde

Di 22   fam de Ridder

Do 24  fam Rodenburg

 

Ma 28  fam. v/d Linde

Di 29   fam. v. Uhm

Do 1    fam. D.Boon

 

Rooster hulpouders oud papier november 2011 (eerste zaterdag van de maand)

fam. Knol

fam. Dros

fam. Kuiter

fam. v Lingen

fam. v Landsman

Graag ook het papierhok bij school leeghalen!!!

Van degenen met dikgedrukte naam wordt verwacht dat ze met een auto + aanhanger komen. Verdere informatie kunt u in het informatieboekje lezen.

 

 

Team Durperhonk