Beste ouders/verzorgers,

De eerste schoolmaand is alweer bijna voorbij. De herfstmaand oktober staat voor de deur. Toch genieten we nu van mooi nazomer weer. We hopen dat het zo nog even blijft en iedereen ervan kan genieten, voordat de herfststormen losbarsten.

In onze nieuwsbrief vindt u informatie over de activiteiten die deze maand plaatsvinden.

 

Algemene ouderavond/informatieavond:

Maandag 26 september was de algemene ouderavond in combinatie met de informatieavond in de groepen. Er waren totaal ongeveer dertig ouders.

Tijdens de algemene ouderavond is Erica Knol gekozen in de ouderraad, nadat Claudia Kuiter heeft aangegeven te willen stoppen als lid. Wij bedanken Claudia van harte voor haar inzet!

Tijdens de vorige algemene ledenvergadering is besloten dat dit schooljaar de ouderbijdrage omhoog zal gaan, om de begroting sluitend te houden. Er is een verhoging vastgesteld van € 5,– voor alle kinderen. Voor de kinderen van groep 3/4 en 5/6 gaat de bijdrage voor de schoolreis ook nog met € 5,– omhoog. Het is de bedoeling dat de leerlingen dan eenmaal in groep 3/4 en eenmaal in groep 5/6 met de bus naar de overkant op schoolreis kunnen. Dat is met het huidige budget niet mogelijk. U ontvangt binnenkort van de penningmeester van de ouderraad, Suzan Kruk, een rekening voor dit schooljaar. Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich tot haar wenden.

Tevens is er gesproken over het “Oud papier”. Het stoort ouders die er altijd zijn voor het ophalen van het oud papier, dat andere ouders niet komen. Gezamenlijk is er gezocht naar mogelijke oplossingen/alternatieven:

–        De ouderraad kan stoppen met het ophalen van oud papier. Dat betekent dat de ouderraad (dus de kinderen) zo’n € 1.100,– aan inkomsten mist per schooljaar. Om dat te compenseren moet de ouderbijdrage dan met plm. € 15.– per kind omhoog.

–        Iedereen kan zelf zijn oud papier naar de container brengen. Dan zal de opbrengst waarschijnlijk minder zijn. De papiercontainer moet dan een langere periode beschikbaar zijn.

–        Een vaste groep ouders die alle keren het papier wil ophalen en dan vrijgesteld wordt van andere taken.

Er zijn meerdere mogelijkheden genoemd. Ook is gesproken over het terughalen van de container naar het dorp. Mocht u nog suggesties hebben, kunt u ze doorgeven aan Chris de Lussanet. De ouderraad neemt ze mee, vergadert erover en komt met een aantal ideeën op papier, waar u als ouder over kunt stemmen.

Arnold Boon heeft beloofd om de mensen die het oud papier moeten doen, de avond ervoor te bellen, zodat niemand het kan vergeten. Daarbij werd gezegd: het blijft wel ieders eigen verantwoordelijkheid om er te zijn.

Dit weekend, zaterdag 2 oktober is het oud papier ophalen. Het rooster staat aan het eind van deze nieuwsbrief.

 

Digitale borden en computers:

Misschien heeft u het al van uw zoon/dochter gehoord, maar we hebben nu in alle klassen een digitaal bord. Het bord vanuit groep 7/8 is naar de kleuters gegaan en in groep 3/4 en 7/8 zijn een nieuwe borden gekomen.

Deze nieuwe borden moeten nog aangesloten worden op internet. Systeembeheer en IBS moeten nog het een en ander doen voordat we de borden volledig kunnen gebruiken.

Alle scholen van Stichting Schooltij hebben nieuwe digitale borden. Dat is prachtig! Ze kunnen goed ingezet worden bij het moderne en effectieve onderwijs dat wij nastreven.

Onze oude krijtborden gaan naar Roemenië, waar ze goed gebruikt kunnen worden.

Tevens zijn er nieuwe computers aangeschaft voor alle scholen. De oude machines in de lokalen worden in de loop van de komende weken vervangen.

 

Weeksluiting groep 1/2 en 3/4:

De weeksluiting van groep 3/4 zal iets later plaatsvinden dan eerder is aangegeven. De groep gaat samen met groep 1/2 op vrijdag 28 oktober (na de herfstvakantie) de weeksluiting doen.

 

Jantje Beton:

De leerlingen van groep 5/6 zijn bezig met de actie Jantje Beton. De stand is op dit moment €  370,–. Dat is een mooi resultaat. De actie is inmiddels afgelopen en we zullen binnenkort weten wat de opbrengst precies  is geworden.

 

Kinderpostzegels:

Groep 7/8 start woensdag 28 september met de verkoop van Kinderpostzegels voor het goede doel.. We hopen dat u allen de kaarten en zegels koopt van onze leerlingen.

 

5 oktober: dag van de leerkracht

Woensdag 5 oktober is de dag van de leerkracht. Dat is een landelijke actie om de leerkracht in het zonnetje te zetten en even stil te staan bij degene die dagelijks met uw kind werkt..

 

Kinderboekenweek:

Maandag 3 oktober starten wij met de kinderboekenweek met als thema: “Superhelden, over dapper durven zijn”. We openen met een kleine voorstelling voor alle kinderen: “Kikker is een held”. In de klassen zal aandacht besteed worden aan het thema en er zijn nieuwe boeken aangeschaft die bij het thema passen. De juffen komen in een andere, dan hun eigen klas voorlezen. Kortom, we maken er een leesfestijn van!

 

Klassenouders:

We zijn heel blij dat we  weer een beroep kunnen doen op de klassenouders:

Groep 3/4: Christel de Blois

Groep 5/6: Sandy Smit

Groep 7/8: Karina Willerup en Olga Bruin

Deze ouders helpen bij het regelen van een aantal activiteiten en ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van bijvoorbeeld vervoer naar Den Burg, het vieren van verjaardagen e.d.

 

Leerlingen vrij:

Dinsdag 4 oktober zijn de leerlingen om 12.15 uur vrij in verband met een studiemiddag van het voltallige Schooltij-personeel.

Scholierenveldloop:

Woensdag 12 oktober organiseert Sportservice Texel de jaarlijkse Scholierenveldloop in Den Burg. De aanvangstijd is 15.00 uur. De afstand is 1000 meter. Er zijn voor de basisschoolleerlingen vier leeftijdsklassen:

–        vanaf groep 3 – tot 8 jaar

–        van 8 tot 9 jaar

–        van 9 tot 10 jaar

–        van 11 jaar en ouder (basisschool)

Juf Sandra heeft inschrijfformulieren.

 

Circulatievolleybal:

Donderdag 13 oktober wordt het circulatievolleybal voor de bovenbouw van de basisscholen in sporthal Ons Genoegen gehouden. Onze school doet mee met een aantal teams. Het toernooi begint om 9.30 uur en duurt tot plm. 14.00 uur. In groep 7/8 zitten 33 leerlingen, dus we hebben veel auto’s en chauffeurs nodig. Meldt u zich bij juf Marjanne of bij Karina Willerup. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

 

Rooster overblijfhulp ouders oktober 2011 (zie ook informatieboekje)

Ma 3    fam. Veenhuizen

Di 4     fam. Veenhuizen                                                                               

Do 6    fam. Ran                                                                                           

 

Ma 10  fam. Ran

Di 11   fam. Landsman

Do 13  fam. Landsman

 

Ma 24  fam. D. Boon

Di 25   fam. Douma

Do 27  fam. v. Heerwaarden

 

Rooster hulpouders oud papier oktober 2011 (eerste zaterdag van de maand)

fam. Brokken

fam. Douma

fam. A. Boon

fam. Kuiter

fam. v  Uhm

fam. Kamp

Graag ook het papierhok bij school leeghalen!!!

Van degenen met dikgedrukte naam wordt verwacht dat ze met een auto + aanhanger komen. Verdere informatie kunt u in het informatieboekje lezen.

 

 

Team Durperhonk