NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2011_Printversie

Beste ouders/verzorgers,

Het schooljaar 2011 – 2012 is van start gegaan!!

Vanmorgen mochten we een deel van u, samen met alle leerlingen al welkom heten op school bij de inloop. Leuk dat u even meekwam voor koffie en een praatje!

Vandaag gaat ook de buitenschoolse opvang van start. Angela Kolthoorn en haar partner Ramon hebben het lokaal prachtig geschilderd en ingericht. Ze hebben er veel zin in. Mocht u nog een kijkje willen nemen in het mooie lokaal, bent u van harte welkom. De komende tijd gaat Angela zelf de groep kinderen begeleiden.

Overdag, wanneer het lokaal leeg is, kunnen wij het gebruiken om er met groepjes leerlingen te werken.

Wij hebben zin in het nieuwe schooljaar.! We moeten het zonder juf Hetty doen. Zij heeft afscheid genomen en geniet van haar vrijheid! Sandra Godula is verhuisd naar Den Burg en zit nu op de Jac. P. Thijsseschool.  Lois v. d. Akker is verhuisd naar Utrecht en zit daar nu op school. Wij wensen hen beiden een fijne tijd toe.

We verwelkomen een nieuwe leerling: Maurice Maurits in groep 8. Hij is met zijn vader, moeder en broer vanuit Friesland in De Cocksdorp komen wonen, in de Joan Hodshonstraat nr. 3. Wij wensen hen veel plezier in ons mooie dorp en Maurice: welkom op Durperhonk!!

Bij de kleuters komt Marijn Stolk in groep 1. Wij wensen hem een hele fijne tijd toe bij juf Netty en juf Inge. Georgios Papapolizes is naar OBS Jacob Daalder gegaan, omdat hij daar dichter bij in de buurt woont. We wensen hem daar veel plezier.

Informatieboekje 2011 – 2012:

Alle oudste kinderen van het gezin hebben voor de zomervakantie het informatieboekje voor het nieuwe schooljaar ontvangen. Daarin staan belangrijke telefoonnummers, de vakanties, vrije dagen, leerlingenlijsten en de roosters voor overblijfhulp, oud papier en de schoolwas. Wilt u dit boekje goed bewaren? Mocht u nog geen informatieboekje hebben, kunt u een exemplaar bij juf Nel halen. Graag eventuele wijzigingen doorgeven aan juf Nel.

 

Algemene ledenvergadering van de ouderraad / informatieavond ouders:

In overleg met de ouderraad is besloten de algemene ledenvergadering te combineren met de informatieavond voor de ouders, die jaarlijks in het begin van het schooljaar gehouden wordt. Het is gepland op maandag 26 september. Wilt u de datum alvast noteren in uw agenda? Nader bericht volgt.

Vreedzame school/Grip op de groep:

Ieder nieuw schooljaar moeten de leerlingen weer even aan elkaar wennen. Ze hebben elkaar langere tijd niet gezien en zitten in een nieuw samengestelde combinatiegroep. De groepsvorming in het begin van het schooljaar is belangrijk. Wie zijn de leiders, wie de volger en wordt iedereen meegenomen in de groep? Wij gaan voor  positieve en plezierige groepen. Daarom besteden wij in de eerste periode van het schooljaar veel aandacht aan dit proces. Er worden kennismakingsactiviteiten gedaan en veel gesproken over de (omgang)regels die op school gelden. Hierbij maken wij gebruik van de methodiek “Grip op de groep”. Daarbij hanteren we het hele jaar de methode “De Vreedzame School”. Het eerst blok daarvan heeft als onderwerp “Wij horen bij elkaar” (groep 1/2) en “Onze klas” (groep 3 t/m 8).

Melk op school:

De (oudste) kinderen van het gezin krijgen een formulier mee, waarin u ze kunt opgeven voor schoolmelk. Wilt u het formulier zo spoedig mogelijk weer inleveren op school?

Gym en schoolzwemmen:

Omdat wij dit schooljaar zo laat starten en het zwembad nog maar twee weken open is, zal er geen schoolzwemmen meer zijn. Het winterrooster gaat dus meteen in. Dat betekent dat er voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 op dinsdag- en donderdagochtend gym is. De leerlingen douchen na de gymles. Wilt u er zorgen dat de kinderen hun gymkleding en een handdoek mee naar school nemen?

De kleedkamers van het Eierlandse Huis worden opgeknapt en dat betekent dat wij de eerste week na de zomervakantie er geen gebruik van kunnen maken.

 

Pantoffels:

Wilt u zorgen dat uw zoon en/of dochter sloffen of pantoffels heeft, die ze op school kunnen dragen? De schoenen moeten uit en het is ongewenst om op blote voeten (gevaarlijk), sokken (te glad) of hele grote pantoffels (neemt veel ruimte in) te lopen. Teenslippers zijn onhandig, wanneer de leerlingen sokken aanhebben. Makkelijk zijn de (nep)crocs, ze zijn stroef en niet te groot. Wij raden u aan om de naam van uw kind aan de binnenzijde van de sloffen/pantoffels of crocs te schrijven, om verwarring te verkomen.

Leesouders:

Wij willen graag zo snel mogelijk het extra lezen in de groep 3 t/m 8 opstarten. Daarom vragen wij of u de mogelijkheid heeft om ons daar maandag, woensdag en vrijdagochtend om 8.30 uur bij te helpen. Het duurt tot plm. 9.00 uur. Ook wanneer u één of twee ochtenden kunt, zijn wij zeer blij met uw hulp. Wilt u zich melden bij de juf van uw kind? Alvast hartelijk dank!!

Jantje Beton:

Op woensdag 7 september gaat de jaarlijkse actie van Jantje Beton van start. De kinderen uit groep 5 en 6 doen daaraan mee. Dat betekent dat ze misschien bij u komen om lootjes te verkopen. De opbrengst van de loten gaat voor de helft naar (speel)projecten van Jantje Beton en de andere helft is voor school. Dat geld zal dit jaar nog aan de renovatie van ons plein worden besteed.

Luizencontrole:

Zoals ieder schooljaar, zal er na iedere vakantie luizencontrole plaatsvinden. Graag dan die maandag het haar niet ingevlochten.

De groep ouders die de controle voor haar rekening neemt, is op zoek naar een paar extra handen! Als u daar iets voor voelt, kunt u contact opnemen met Sjoerdje Boomsma (0650626309) of even op school melden. Alvast hartelijk dank!

Er zijn vandaag luizen geconstateerd in verschillende groepen. Wil u uw kind goed controleren en zorgen dat lang(er) haar in een staart gedragen wordt?

Instrumentale Muzikale Vorming:

Maandag 12 september start de IMV voor de leerlingen van groep 5. De eerste keer maken zij kennis met hun muziekdocent van Artex en de week daarna krijgen ze hun gekozen instrument mee naar huis. Het is de bedoeling dat de kinderen ook thuis oefenen en hun instrument wekelijks mee naar school nemen. Op deze manier maken ze dit schooljaar op plezierige wijze kennis met twee instrumenten. Als ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5 wordt u, aan het eind van het half jaar uitgenodigd voor een concert, verzorgd door de leerlingen.

Schrijven op school:

Soms ontstaan er discussies over de pen waar de leerling op school mee schrijft. Het team heeft daar over vergaderd en besloten om op school vanaf groep 3/4 met vulpen te schrijven. Wanneer uw kind daar, door bijvoorbeeld motorische problemen of linkshandigheid moeite mee heeft, kan de leerkracht bepalen dat ander schrijfgerei kan worden gebruikt.

De leerlingen krijgen de vulpennen van school.

Tevens krijgen alle leerlingen (kleur)potloden, stiften, gum en liniaal van school. Wij vragen u uw zoon/dochter in de groepen 1 t/m 6 geen andere etuis e.d. met stiften en pennen mee naar school te laten nemen. Alle benodigde materialen zijn op school.

Centrum Jeugd en Gezin:

Op zaterdag 17 september wordt het Centrum Jeugd en Gezin voor het publiek geopend.

Houdt u uw brievenbus in de gaten, u ontvangt een krant waarin uitleg gegeven wordt over het nieuwe centrum en waarin het feestelijke programma van de opening wordt gepubliceerd.

De mythe van Texel:

Vorig jaar op 4 november was in het Eierlandse Huis de feestelijke presentatie van het boek “De mythe van Texel”, samengesteld door Rob Maaswinkel en Frans Hopman. In het kader van dit boek en haar verhalen, gaat groep 7/8 woensdag 21 september naar het Maritiem museum. Zij hebben daar een korte voorstelling en maken vervolgens een opdrachtentocht door het museum. Het programma duurt van 9.00 – 10.30 uur. Als u wilt rijden, stellen we dat zeer op prijs. U kunt dat melden bij juf Marjanne.

Rooster overblijfhulp ouders september 2011 (zie ook informatieboekje)

Ma 5    fam. v Onzen
Di 6     fam. v Onzen
Do 8    fam. v Rodenburg

Ma 12  fam Tromp
Di 13   fam Kruk
Do 15  fam Kruk

Ma 19  fam. Hoedjes
Di  20  fam. Arends    
Do 22  fam. Arends                                                                                                 

Ma 26  fam Hoedjes
Di 27   fam BrokkenD
o 29  fam Brokken 

Als u niet kunt, rekenen wij erop dat u iemand anders benadert die uw dienst overneemt!

Het oud papier van september is het afgelopen weekend al opgehaald, daarom het rooster alvast voor het eerste weekend van oktober:

Rooster oud papier oktober 2011 (zie ook informatieboekje)                  

fam. Brokken
fam. Douma
fam. A. Boon
fam. Kuiter
fam. v Uhm
fam. Kamp

Graag ook het papierhok bij school leeghalen!!!

Van degenen met dikgedrukte naam wordt verwacht dat ze met een auto + aanhanger komen.  Verdere informatie kunt u in het informatieboekje lezen.

We rekenen op uw medewerking en komst!

 

(zie ook informatieboekje)

Rooster schoolwas september 2011

naam                                      week

fam. v. Boven                         36

fam. v ’t Noordeinde               37

fam. Bakker                            38

fam. Roestenberg                  39

In verband met de hygiëne is het raadzaam om de was twee keer per week mee naar huis te nemen.

Wij maken er een gezellig en goed schooljaar van en hopen u regelmatig op school te ontmoeten.

 Hartelijke groeten,
namens het hele team,
Juf Nel