Beste ouders/verzorgers,

Inloopochtend met koffie!

Maandag 5 september is het zover: de zomervakantie is voorbij en we gaan weer beginnen.
De vloeren glimmen en de klaslokalen zijn ingericht. Ook het lokaal voor de Buitenschoolse opvang is klaar. We willen u dat graag laten zien.
Daarom nodigen wij u uit om maandagochtend met uw zoon/dochter mee naar school te komen. Dan kunt u onder het genot van
een kopje koffie of thee de vakantieverhalen uitwisselen, kennismaken met de juf en het nieuwe bso-lokaal bewonderen. Ook kunt u kennis maken met Angela Kolthoorn van De Pepermolen, die de leiding over de bso heeft.

U bent om 8.20 uur van harte welkom. Om 8.45 uur luiden we de bel en willen we graag in de klassen beginnen.