Vakantierooster 2015-2016 Texelse scholen

Het vakantierooster voor de Texelse basisscholen en de OSG is door de directies vastgesteld. De scholen streven er naar om hun vakanties zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Helaas lukt dit niet in alle gevallen. Zo hebben scholen soms verschillende schooltijden en lesuren per week, waardoor er meer of minder ruimte overblijft voor extra verlofdagen. Daarnaast heeft de OSG te maken met de centraal schriftelijke examens, waardoor ook komend schooljaar de meivakantie voor het basisonderwijs en de OSG niet gelijk kan lopen.

Naast de vastgestelde vakanties heeft iedere school ook nog aanvullende vrije dagen, veelal bestemd voor nascholing van de docenten en de leerkrachten.

Het vakantierooster 2015-2016 is als volgt vastgesteld:

Soort vakantie Regio Vakantieperiode
Herfstvakantie Noord 17 oktober t/m 25 oktober 2015
Kerstvakantie Heel Nederland 19 december 2015 t/m 03 januari 2016
Voorjaarsvakantie Noord 27 februari t/m 6 maart 2016
Goede Vrijdag Heel Nederland 25 maart 2016
Pasen Heel Nederland 27 en 28 maart 2016
Meivakantie Heel Nederland 23 april t/m 08 mei 2016
Pinksteren Heel Nederland 15 en 16 mei 2016
Zomervakantie Noord 16 juli t/m 28 augustus 2016
Herfstvakantie Noord 15 oktober t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie Heel Nederland 24 december t/m 08 januari 2017

 

Hemelvaart en Bevrijdingsdag zijn beide op 5 mei 2016, deze dag valt in de meivakantie. Koningsdag valt in de meivakantie.

Voor het aanvragen van verlof buiten deze reguliere dagen gelden tegenwoordig strengere regels. Verlof is alleen dan toegestaan indien er sprake is van persoonlijke omstandigheden als huwelijk of overlijden, of als één van beide ouders niet in de zomervakantie èn niet in de kerstvakantie twee weken aaneengesloten op vakantie kan. Hiervoor moet ook een werkgeversverklaring ingediend worden.

Wanneer u kinderen heeft op de basisschool en op de OSG, dan is het in principe niet mogelijk om rond Pasen en de meivakantie aanvullende dagen op te nemen. Neem vooraf altijd contact op met de school om teleurstellingen te voorkomen.

Namens het Team van Durperhonk wensen wij u mooie vakantiedagen toe!

 

Aanvullende studiedagen en vrije dagen

Durperhonk

 • Woensdag 23 september
 • Donderdagmiddag 8 oktober
 • Donderdagmiddag 19 november
 • Maandag 7 december (alleen groep 1-4)
 • Dinsdagmiddag 15 december
 • Maandag 18 januari
 • Donderdagmiddag 18 februari
 • Vrijdag 19 februari (alleen groep 1-4)
 • Woensdag 16 maart
 • Dinsdagmiddag 12 april
 • Donderdagmiddag 23 juni
 • Vrijdag 24 juni (alleen groep 1-4)