Vakantierooster 2018-2019 Texelse scholen

Het vakantierooster voor de Texelse basisscholen en de OSG is door de directies vastgesteld. De scholen streven er naar om hun vakanties zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Helaas lukt dit niet in alle gevallen. Zo hebben scholen soms verschillende schooltijden en lesuren per week, waardoor er meer of minder ruimte overblijft voor extra verlofdagen. Daarnaast heeft de OSG te maken met de centraal schriftelijke examens, waardoor ook komend schooljaar de meivakantie voor het basisonderwijs en de OSG niet gelijk kan lopen.

Naast de vastgestelde vakanties heeft iedere school ook nog aanvullende vrije dagen, veelal bestemd voor nascholing van de docenten en de leerkrachten.

Het vakantierooster 2018-2019 is als volgt vastgesteld:

Soort vakantie

Regio

Vakantieperiode

herfstvakantie noord en midden

20 oktober t/m 28 oktober 2018

herfstvakantie

zuid

13 oktober t/m 21 oktober 2018

Kerstvakantie heel Nederland 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie noord 16 t/m 24 februari 2019

Voorjaarsvakantie

midden en zuid

23 februari t/m 03 maart 2019

Meivakantie heel Nederland 27 april t/m 5 mei 2019
Zomervakantie zuid 6 juli t/m 18 augustus 2019
Zomervakantie noord 13 juli t/m 25 augustus 2019
Zomervakantie midden 20 juli t/m 1 september 2019
Voor het aanvragen van verlof buiten deze reguliere dagen gelden tegenwoordig strengere regels. Verlof is alleen dan toegestaan indien er sprake is van persoonlijke omstandigheden als huwelijk of overlijden, of als één van beide ouders niet in de zomervakantie èn niet in de kerstvakantie twee weken aaneengesloten op vakantie kan. Hiervoor moet ook een werkgeversverklaring ingediend worden.

Wanneer u kinderen heeft op de basisschool en op de OSG, dan is het in principe niet mogelijk om rond Pasen en de meivakantie aanvullende dagen op te nemen. Neem vooraf altijd contact op met de school om teleurstellingen te voorkomen.

Het vakantierooster voor 2018-2019 is ook al bekend. Hieronder vindt u de data. Het is mogelijk dat er nog wijzigingen gaan plaats vinden rond de meivakantie. Dit vindt u in de schoolgids van 2019-2020.

Herfstvakantie 2019

  • Regio noord en midden: 19 oktober t/m 27 oktober 2019
  • Regio zuid: 12 oktober t/m 20 oktober 2019

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft voor de herfstvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.

Kerstvakantie 2018 – 2019

  • Heel Nederland: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie 2020

  • Regio noord: 15 t/m 23 februari 2020
  • Regio midden en zuid: 22 februari t/m 1 maart 2020

OCW geeft voor de voorjaarsvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Meivakantie 2020

  • Heel Nederland: 25 april t/m 3 mei 2020

Zomervakantie 2020

  • Regio noord: 4 juli t/m 16 augustus 2020
  • Regio midden: 18 juli t/m 30 augustus 2020
  • Regio zuid: 11juli t/m 23 augustus 2020

Namens het Team van Durperhonk wensen wij u mooie vakantiedagen toe!