Vakantierooster 2017-2018 Texelse scholen

Het vakantierooster voor de Texelse basisscholen en de OSG is door de directies vastgesteld. De scholen streven er naar om hun vakanties zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Helaas lukt dit niet in alle gevallen. Zo hebben scholen soms verschillende schooltijden en lesuren per week, waardoor er meer of minder ruimte overblijft voor extra verlofdagen. Daarnaast heeft de OSG te maken met de centraal schriftelijke examens, waardoor ook komend schooljaar de meivakantie voor het basisonderwijs en de OSG niet gelijk kan lopen.

Naast de vastgestelde vakanties heeft iedere school ook nog aanvullende vrije dagen, veelal bestemd voor nascholing van de docenten en de leerkrachten.

Het vakantierooster 2017-2018 is als volgt vastgesteld:

Soort vakantie

Regio

Vakantieperiode

Herfstvakantie

midden en zuid

14 oktober t/m 22 oktober 2017

noord

21 oktober t/m 29 oktober 2017

 Pinksteren

heel Nederland

 21 en 22 mei

Kerstvakantie

heel Nederland

23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

zuid

17 februari t/m 25 februari 2018

noord en midden

24 februari t/m 4 maart 2018

Goede vrijdag/Pasen

heel Nederland

30 maart t/m 2 april

Meivakantie

Texel

27 april t/m 12 mei 2018

Zomervakantie

noord

21 juli t/m 2 september 2018

midden

14 juli t/m 26 augustus 2018

zuid

7 juli t/m 19 augustus 2018

Voor het aanvragen van verlof buiten deze reguliere dagen gelden tegenwoordig strengere regels. Verlof is alleen dan toegestaan indien er sprake is van persoonlijke omstandigheden als huwelijk of overlijden, of als één van beide ouders niet in de zomervakantie èn niet in de kerstvakantie twee weken aaneengesloten op vakantie kan. Hiervoor moet ook een werkgeversverklaring ingediend worden.

Wanneer u kinderen heeft op de basisschool en op de OSG, dan is het in principe niet mogelijk om rond Pasen en de meivakantie aanvullende dagen op te nemen. Neem vooraf altijd contact op met de school om teleurstellingen te voorkomen.

Het vakantierooster voor 2018-2019 is ook al bekend. Hieronder vindt u de data. Het is mogelijk dat er nog wijzigingen gaan plaats vinden rond de meivakantie. Dit vindt u in de schoolgids van 2018-2019.

Herfstvakantie 2018

  • Regio noord en midden: 20 oktober t/m 28 oktober 2018
  • Regio zuid: 13 oktober t/m 21 oktober 2018

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft voor de herfstvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.

Kerstvakantie 2018 – 2019

  • Heel Nederland: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie 2019

  • Regio noord: 16 t/m 24 februari 2019
  • Regio midden en zuid: 23 februari t/m 3 maart 2019

OCW geeft voor de voorjaarsvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Meivakantie 2019

  • Heel Nederland: 27 april t/m 5 mei 2019

Zomervakantie 2019

  • Regio noord: 13 juli t/m 25 augustus 2019
  • Regio midden: 20 juli t/m 1 september 2019
  • Regio zuid: 6 juli t/m 18 augustus 2019

Namens het Team van Durperhonk wensen wij u mooie vakantiedagen toe!