Algemeen Hoofdluis Protocol.    

 

Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met luizen. Deze onschadelijke beestjes, die jeuk veroorzaken, dienen bestreden te worden.

Om verspreiding te voorkomen hebben wij een aantal maatregelen getroffen die in dit protocol worden beschreven.

Voorop staat dat preventie en behandeling uitsluitend effect heeft als er thuis en op school wordt samengewerkt.

 

Op dinsdag na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door de luizenouders.

Bij groep 1 tot en met 4 vindt de controle in het klaslokaal plaats. Bij de andere groepen in de teamkamer van de school.

Kinderen die tijdens de controle afwezig zijn, worden zo spoedig mogelijk gecontroleerd nadat zij weer op school zijn. Deze controle wordt dan uitgevoerd door de leerkracht of een luizenouder.

De luizenouders hebben een signaleerfunctie.

Indien er hoofdluis en/of neten gevonden worden bij een kind meldt de luizenouder dit bij de leerkracht en de schoolleider en niet aan het kind zelf.

De luizenouder neemt dan contact op met de ouders van het kind en er wordt een bericht geplaatst op de website zodat alle ouders extra controles kunnen uitvoeren.

De ouders worden verzocht de aanwezigheid van luizen ook te melden bij eventuele buitenschoolse activiteiten.

De ouders wordt tevens gevraagd er zorg voor te dragen dat lange haren van hun kind(eren) in een staart of knot wordt gedragen.

Wanneer ouders zelf buiten de controles luizen en/of neten bij uw kind ontdekken melden zij dit bij de leerkracht. Deze neemt contact op met één van de luizenouders. De luizenouders lassen dan extra controles in.

Na 10 dagen vindt er een hercontrole plaats.

Per geval zal bekeken worden of er een controle in bepaalde groepen of in de hele school zal plaatsvinden.

In uitzonderlijke gevallen (bijv. bij hardnekkige aanwezigheid van hoofdluis op school kan besloten worden (voorlopig) wekelijks te controleren.

 

Hoofdluis kan op twee manieren worden behandeld:

  1. Door grondig elke dag te kammen gedurende twee weken
  2. Door een antihoofdluismiddel te gebruiken in combinatie met kammen.

 

Voor het behandelen en kaminstructies wordt er doorverwezen naar

www.landelijksteunpunthoofdluis.nl.

Uiteraard zijn de hoofdluisouders ook bereid vragen te beantwoorden.

 

Feiten over hoofdluis:

– Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haar-     op-haarcontact is de enige manier om het op te lopen.

– De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar.

– Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen dus niet overleven op mensen en andersom.

– Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting plaatsvinden. Er is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten effectief zijn.

– Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze tijdens het zwemmen niet. Onder water kunnen ze ongeveer 2 uur overleven.

– Hoofdluizenbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel goed vast aan het haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze dusdanig verzwakt, dat ze niet in staat zijn om een nieuwe besmetting te veroorzaken.

 

Voor meer informatie:

http://www.ggdhollandsnoorden.nl/opvoeden-opgroeien/opgroeiend-kind/hoofdluis.aspx#.U_x9-kiTyHk

http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/

 

Luizenwerkgroep “Durperhonk”

De Cocksdorp, november 2017