Bij het begin van het schooljaar ontvangt u elk jaar het Informatieboekje, met daarin opgenomen de adressen en de roosters voor ouderhulp.

Tevens ontvangt u dan de jaarlijkse Schoolgids met daarin informatie over het Texels Openbaar Primair Onderwijs en de manier van werken op onze school.

Eens per vier jaar ontvangt U het Schoolplan. De huidige versie betreft de periode 2007–2011. Het geeft een planning aan voor de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling.

Het Schoolplan ligt op school ter inzage.

Mocht U meer informatie willen, dan kunt U ons natuurlijk altijd rechtstreeks benaderen.

Wilt U de Schoolgids en het Informatieboekje goed bewaren, zodat U het hele schooljaar goed geïnformeerd blijft ?!

Hiernaast ontvangt U maandelijks een Maandbericht/Nieuwsbrief met de agenda en de laatste aanvullingen op het jaarprogramma.