feb 092017
 

Beste ouders,

Donderdag 16 februari houden wij weer een podium. Wij willen om 14:00 uur beginnen.  Iedereen is wederom welkom!

Wij denken rond 14:30 uur ons podium af te kunnen sluiten. Daarna gaan de leerlingen nog even naar de klas om hun rapport in ontvangst te nemen.

 

 Posted by at 18:04
feb 032017
 

Aan alle ouders/verzorgers van Stichting Schooltij

 Binnen de oudergeleding van de GMR is, wegens verhuizing van een van onze leden, een nieuwe vacature.

 De GMR roept ouder(s)/verzorger(s) daarom op zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de GMR.

meer informatie is te vinden in de bijlage.
Met vriendelijke groet,

Nina Schilling
STICHTING SCHOOLTIJ

Secretaris GMR
 Posted by at 16:20