Nieuwsbrief 2 – OBS Durperhonk – september 2018

Beste ouders, verzorgers,

Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze brief wil ik u uitnodigen voor de
inloopmiddag van donderdag 27 september van 14.00 tot 15.00 uur. 

Uw kind neemt u dan mee naar de klas en vertelt wat er de afgelopen weken allemaal gedaan is en hoe er gewerkt wordt. Niet alleen ouders, maar ook opa, oma of de oppas is van harte welkom. De leerkrachten vertellen in een kwartiertje nog even iets over de specifieke zaken die komend schooljaar voor die groep belangrijk zijn.

Groepsinformatie:
groep 1, 2, 3 om 14.15 uur; groep 4, 5 om 14.30 uur en groep 6, 7, 8 om 14.45 uur.

Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn!

Wat is KiVa?KiVa
Als kinderen zich veilig voelen op school, staan ze open voor het leren. Om een veilig schoolklimaat te ontwikkelen voor alle kinderen, gaan wij starten met KiVa.

KiVa is een schoolbreed programma dat zich richt op positieve groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid op onze school. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan.
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Met ingang van 4 oktober 2018 gaan wij in alle groepen met het KiVa programma aan de slag.
KiVa is afkomstig uit Finland en goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!

Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:

  • het school- en leerklimaat sterk verbetert;
  • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
  • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
  • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
  • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
  • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

Het KiVa programma werkt met name preventief aan positieve groepsvorming en sociale vaardigheden.
Concreet betekent dit dat we op school gaan werken vanuit tien thema’s waar wekelijks lessen uit worden gegeven binnen de groep van uw kind(eren). Onderwerpen die tijdens deze thema’s besproken worden zijn onder andere respect, communicatie en verschillende rollen binnen de groep.

Thuis en op school kunnen leerlingen de geleerde vaardigheden oefenen met een spel (nader informatie volgt). Verder vullen de leerlingen van onze school twee keer per jaar een vragenlijst in over hun welbevinden en de sociale relaties binnen de groep. Leerkrachten krijgen hiervan een rapport zodat we nog beter kunnen inspelen op de groep en ervoor kunnen zorgen dat iedereen een fijne schooltijd heeft.

Mochten zich toch problemen voor doen dan kent KiVa de steungroepaanpak. Hierbij wordt een groepje leerlingen gevraagd om een leerling in de klas te helpen die niet met plezier naar school gaat. Iedere leerling in de steungroep gaat iets concreets doen om hem/haar te helpen.

Wij houden u via de nieuwsbrieven / Parro-berichten op de hoogte van het KiVa-thema dat aan de orde is in de klas. In de ouderbrief vindt u naast het onderwerp van het thema en de regel die hierbij hoort, ook praktische tips voor dingen die u thuis kunt doen.
Verder informatie over KiVa kunt u vinden in de KiVa Gids Voor Ouders.

Samen maken we er een fijne school van

 

 

Klik hier voor de kalender t/m januari 2019, waarop u alle nu al bekende activiteiten, vakanties en studiedagen kunt vinden.

Ik kijk uit naar een fijn schooljaar!
Yvonne de Jager.

Vacature schoolleider

Stichting Schooltij zoekt met ingang van 1 augustus 2018 een schoolleider voor OBS De Bruinvis en OBS Durperhonk (1,0 wtf)

In deze sollicitatieprocedure wordt er gelijktijdig intern en extern geworven
Interne sollicitanten:
– Graag solliciteren via solliciteren@kopwerk.nl.
– Voor meer informatie over de functie en de scholen kan contact worden opgenomen met Peter Poortman (0223-203000) of Nick Slijderink (0222-313879).
– Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Elsbeth Rood, afdeling P&O (0223-203000).
Externe sollicitanten:
– De externe sollicitaties worden in behandeling genomen door het bureau B&T. U volgt de procedure zoals vermeld in de profielschets en op de website van B&T, link: https://www.vbent.org/wat-we-doen/werving-selectie/vacature/directeur-obs-de-bruinvis-en-obs-durperhonk/