Sep 302016
 

Maandbrief oktober 2016

Agenda:                                             

Dierendag        4 oktober
Dag van de leraar 5 oktober
Podium               13 oktober
Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober
Circulatie lijnbaltoernooi 13 oktober
Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober
MR-vergadering 13 oktober
CJG 6 oktober

 

Na de inzet van ons fantastisch verkeersplein komen de leerlingen van groep 1/2 nu vaak met de fiets naar school.

Met meester Kees is afgesproken dat de leerlingen van groep 1/2 hun fiets aan de zijkant van de school mogen zetten onder de ramen van de kantoren van juf Marjan en juf Ingeborg.

De andere leerlingen kunnen hun fiets in de fietsenrekken zetten aan de voorkant van de school.

Ontwikkeling onderwijs

De visie, missie en de groepsregels hebben de afgelopen weken vorm gekregen in de groepen. De doelen voor de aankomende periode zijn gesteld en de startgesprekken met de ouders hebben plaatsgevonden. Een mooie basis voor ons onderwijs dit schooljaar.

Wij zijn dit schooljaar gestart met “Staal”, een nieuwe methode voor taal en spelling. Het niveau ligt hoog bij deze methode en dat is in het begin wennen voor de leerlingen (en leerkrachten). Tijdens de informatieavond hebben de ouders van groep 3 t/m 8 al kennis kunnen maken met de methode.

Schooltijden

Tijdens de informatieavond is aangegeven dat er binnen het Texels onderwijs gekeken wordt of de schooltijden op elkaar aangepast kunnen worden.

Om eventueel over te schakelen naar een 5-gelijke-dagen model of een model waarbij alle leerlingen op woensdag en vrijdagmiddag vrij zijn,  moet er gekeken worden of de leerlingen wel genoeg onderwijstijd maken in de acht jaar dat zij op school zitten. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen verdeelt over 8 schooljaren.

Op dit moment hebben de leerlingen van onze school niet de hoeveelheid uren gemaakt om eventueel over te schakelen naar een ander model.

Dit heeft te maken dat er in het verleden gekozen is voor een model waarbij de leerlingen in de onderbouw minder uren maken dan in de bovenbouw. Op dit moment gaan de leerlingen op woensdag en vrijdag tot 12:30 uur naar school. Dit betekent dat wij in 2019/2020 eventueel onze schooltijden kunnen gaan aanpassen.

Bij deze beslissing spelen de ouders een zeer belangrijke rol. Waarschijnlijk zal u in 2017/2018 door een extern persoon geïnformeerd worden over de voordelen en nadelen van de verschillende modellen. Vervolgens zal in 2018/2019 een enquête uitgezet worden voor alle ouders waarin zij hun voorkeur duidelijk kunnen maken. Ouders kiezen uiteindelijk voor welk model gekozen gaat worden. Hierin kan natuurlijk ook de keuze gemaakt worden voor het huidig model.

Kinderboekenweek

Dit jaar is de Kinderboekenweek van 5 tot 16 oktober. Het thema van dit jaar is “Voor altijd jong” en gaat over opa’s en oma’s. Natuurlijk besteden we op school weer aandacht aan de Kinderboekenweek.
Thuis extra aandacht aan boeken, (voor)lezen en een bezoekje aan de bieb sluit hier mooi bij aan! Let ook op speciale activiteiten zoals de Doemiddag in de bibliotheek op woensdag 12 oktober om 14.30 uur en de presentatie van Evelien van Dort over de door haar geschreven boeken over Funny (speciaal voor paardenmeisjes van 6-12 jaar) op 14 oktober van 15.00-17.00 uur.

Podium

Op 13 oktober is er een podium voor en door de leerlingen. Ouders en belangstellenden zijn natuurlijk welkom. Het podium vindt plaats om 14:15 uur.  

De andere data voor de podia zijn:

11 november

16 februari

19 mei

Muzieklessen van Mariken Stoverinck

Even voorstellen…

Gelukkig: we mogen weer terug naar Texel!

En wat bijzonder, dat ik alle basisschoolkinderen op het eiland muziekles mag geven.

In onze eerste Texelse periode gaf ik les aan Artex: AMV, leerorkesten, koorscholing en zelfs trompetlessen.

De afgelopen jaren heb ik muziektheater gemaakt bij GRID in de Achterhoek, waar ik woonde. Daarnaast schreef ik een muziekmethode voor schipperskleuters en deed ik een stem-opleiding.

Onze kinderen werden op Texel geboren en gaan nu studeren, dus verhuizen wij met z’n tweeën terug naar de zee en het licht.

Het leukste van mijn werk vind ik ‘van alles een beetje’: zingen, spelen, bewegen, luisteren en vooral: je fantasie gebruiken. Ik vind het fijn als kinderen meedenken over wat ze willen doen en leren. Zodat we echt samen muziek kunnen maken.

Circulatielijnbaltoernooi

Op donderdag 13 oktober is het circulatie lijnbaltoernooi voor de leerlingen van groep 5/6 in sporthal Ons Genoegen in Den Burg. Het begint om 9:00 uur en is rond 13:00 uur weer afgelopen. Ouders die willen komen kijken zijn van harte welkom. Wij zoeken ook nog ouders die heen en/of terug willen rijden.

14e  Scholierenveldloop Texel

Woensdag 12 oktober (de woensdag voor de herfstvakantie) wordt voor de 14keer de Scholierenveldloop georganiseerd door Sportservice Texel in samenwerking met de AV Texel. Vorig jaar hebben ongeveer 155 kinderen meegedaan met de scholierenveldloop, dit jaar hopen we hetzelfde of meer deelnemers.

De afstand van de scholierenveldloop is 1000 meter. Deze scholierenveldloop vindt plaats op en rond de kunststof atletiekbaan van de AVT op sportpark Zuid in Den Burg

De scholierenveldloop is voor kinderen vanaf groep 3 van de basisschool tot en met de OSG. Er wordt (onder voorbehoud) in 8 categorieën gestart namelijk:

15.15 uur             Meisjes t/m 8 jaar

15.25 uur             Jongens t/m 8 jaar

15.35 uur             Meisjes en jongens 9 jaar

15.45 uur             Meisjes en jongens 10 jaar

15.55 uur             Meisjes en Jongens 11 jaar en ouder (Basisschool)

16.05 uur             Meiden/Jongens OSG

Voor alle deelnemers is er een herinnering, daarnaast zijn er voor de eerste 3 die over de finish komen een prijs. Je kan je opgeven middels de opgavebriefjes die op school zijn uitgereikt.

Voor meer info:

Sportservice Texel

Connie Joling

Emmalaan 51

1791 AT Den Burg

Tel. 0222-322815

Sportservicetexel@texel.com

 

 Posted by at 20:27
Sep 232016
 

Hierbij alvast het programma voor de ouderavond van dinsdag a.s. De officiële uitnodiging van de OR en de MR zal uw kind maandag mee naar huis krijgen.

Het programma ziet er als volgt uit

19.00 -19.30 informatie in groep 3/4 en 5/6
19.30-19.40 pauze met koffie
19.40 -20.15 praatje OR, MR en de school
20.15- 20.45 informatie groep 1/2 en 7/8
Tot dinsdag!
 Posted by at 15:21
Sep 112016
 

Afbeeldingsresultaat voor jumbo sparen voor je school

U spaart toch ook wel met ons mee?

Bij de Jumbo ontvangt u bij iedere 10 euro aan boodschappen een gratis schoolpunt met een code. Via de website jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u de punten toewijzen aan Durperhonk. Wij gaan sparen voor een ministudio voor in de zandbak, een muziekpaneel en een bokspringpaal.

Alvast enorm bedankt voor al uw punten!

Team Durperhonk

 

Afbeeldingsresultaat voor jumbo sparen voor je school

 Posted by at 18:04